Scoala Gimnaziala „Iacob si Ioachim Muresanu” Rebrisoara
ANUNTURI   


           4 septembrie 2018

Scoala Gimnaziala "Iacob si Ioachim Muresanu" Rebrisoara, organizeaza concurs pentru postul de 1/2 ingrijitor curatenie, structura Poderei, in temeiul H.C. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant;
Detalii suplimentare - aici


           7 august 2017

          Scoala Gimnaziala "Iacob si Ioachim Muresanu" organizeaza concurs in temeiul H.G. 286/2011, 1/2 post ingrijitor curatenie, studii medii sau generale. Concursul se organizeaza la sediul unitatii cu adresa strada Principala, nr. 828, Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud, in data de 17 august 2017 ora 11.00.
           Pentru inscrierea la concurs candidatii vor depune actele la sediul unitatii pana in data de 16 august 2017. Tipul probelor de concurs este: proba scrisa, proba practica si interviu.
            Relatii suplimentare se pot obtine la secretariatul unitatii, telefon 0786807364 - secretar scoala Raveca Doboca.


           21 decembrie 2016

Plan managerial anual 2016-2017
Plan operational anual 2016-2017
RAPORT privind starea si calitatea invatamantului in Scoala Gimnaziala "Iacob si Ioachim Muresanu" Rebrisoara an scolar 2015/2016


           10 noiembrie 2016

ACTIVITATEA EDUCATIVA - "FRUCTE PENTRU O VIATA ACTIVA SI ECHILIBRATA"


           19 septembrie 2016

Planul de dezvoltare instiitutionala 2015-2020


           9 mai 2016

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, angajati ai unitatii de invatamant


           7 aprilie 2016

Apel pentru selectia profesorilor in grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din invatamantul gimnazial


           10 februarie 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2016


           21 ianuarie 2016

Anunt concurs 1/2 norma ingrijitor Structura Gersa - conditii de inscriere detalii


           11 ianuarie 2016

Anunt concurs ingrijitor Structura Poderei - conditii de inscriere detalii


           11 ianuarie 2016

METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN ANUL SCOLAR 2016-2017
ANEXA NR. 2 LA METODOLOGIE - CRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC


Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu”, Rebrișoara, strada Principală, nr. 828, cod: 427240;
Tel./Fax: (+4)0263-360546

Site web: www.scoalarebrisoara.ro    e-mail: scgenrebrisoara@yahoo.com

"Mințile luminate discută idei; mințile mediocre discută evenimente; mințile mici discută oamenii." ... Eleanor Roosevelt