Scoala Gimnaziala „Iacob si Ioachim Muresanu” Rebrisoara
SCURT ISTORIC
   

Comuna Rebrişoara este aşezată în partea de nord a judeţului Bistriţa-Năsăud, are o suprafaţă de 136,870 km², ceea ce reprezintă 3,8 % din teritoriul acestuia. A fost atestată documentar la 1375. La Rebrişoara şi-a avut sediul compania a VIII-a în timpul Regimentului de graniţă 1862-1849, între 1849-1867 a cunoscut absolutismul austriac, iar în perioada 1867-1917, dualismul austro-ungar.

Între 30 august 1940 şi 9 martie 1945 în Rebrişoara avem şcoala primară de stat sub ocupaţie horthystă. Era un singur ciclu de şase clase şi cursul de repetiţie desfăşurat în zilele de duminică şi sărbători pentru tinerii până la 15 ani. Începând cu anul şcolar 1941-1942 s-a trecut la Şcoala Elementară cu opt clase , având două cicluri – clasele I-IV şi V-VIII, ce includeau copiii de 6-14 ani. Dispare cursul de repetiţie iar finalizarea celor opt clase se face fără examen de absolvire pe baza unei clasificări anuale. În perioada ocupaţiei horthyste suprapusă cu perioada celui de-al doilea război mondial efectivele variau între 308 şi 381 elevi.

Între anii 1944-1948 durata învăţământului era de şapte clase ; din 1948-1949 se revine la ciclul de patru clase ; între 1948-1951 antetul unităţii era “Şcoala Elementară Rebrişoara”. În anul şcolar 1951-1952 s-a consemnat trecerea treptată la şcoala de şapte ani cu ciclul doi, prima promoţie absolvind în 1953-1954. Unitatea de învăţământ purta denumirea de “Şcoala de şapte ani Rebrişoara”. Grădiniţa va fiinţa din 1 martie 1949, într-o sală de clasă, educatoare fiind Iuliana Secan.

Prima promoţie cu opt clase s-a consemnat în anul şcolar 1964-1965 cu 53 de absolvenţi. Începând cu anul şcolar 1971-1972 s-a trecut la învăţământul de 10 ani. Din 15 septembrie 1974 s-a înfiinţat treapta întâi de liceu aici fiind înscrişi 37 de elevi. Treapta întâi a fiinţat până la revoluţia din decembrie 1989 după care se revine la învăţământul de opt clase începând cu anul şcolar 1991-1992.

În Rebrişoara au fiinţat următoarele şcoli cu clasele I-IV : Valea Babei (1948), Vala Largă (1949-2012), Valea Tăului (1957-1987), Scrada (1970-1984), Dobodea (1928), Grui (1887), Podul Rebrei (1958), Poderei (1933).

Începând din 26 octombrie 1997 şcoala poartă numele iluştrilor cărturari Iacob şi Ioachim Mureşanu, născuţi în această localitate iar din 1 septembrie 2012 denumirea este Şcoala Gimnazială “Iacob şi Ioachim Mureşanu” Rebrişoara,care are 6 structuri :Sc.Primara Podul Rebrii, Sc.Primara Poderei, Sc.Primara Nr.2(Grui), Sc.Gimnaziala Gersa I, Sc.Primara Valea Babii ;

Localitatea, are o suprafaţă de 136,870 Km2 ceea ce reprezintă 3,8% din teritoriul judeţului avand forma unei fâşii alungite, orientată de la S la N, cu o lungime de aproximativ 41 km si o lăţime variată de 2,5-6 Km. Se învecinează cu Dumitra la S, Năsăud, Coşbuc şi Telciu la V si Parva, Rebra şi Nepos în E.

Rebrişoara este atestată documentar la 1375, sub numele de "Rivulus Rebre" de origine slavă şi înseamnă "coastă". În acest spaţiu au vieţuit dacii liberi, s-a instalat stăpânirea romană, au traversat teritoriul numeroase popoare migratoare: hunii (375), gepizii (453-468) şi avarii (568-803), care au dispărut fără să lase urme, în sec. Al VII-lea prin Rebrişoara s-au stabilit şi slavii ce au fost asimilaţi de autohtoni; la venirea ungurilor, pe la 900, românii de pe valea Rodnei în frunte cu cnezii lor aveau dreptul de proprietate asupra pământului şi trăiau în cadrul unei autonomii largi. În sec. XI- XIII regii unguri colonizează zona cu saşi, în 1241, consemnăm invazia monogolilor iar 1285 cea de-a doua năvălire a tătarilor, Rebrişoara a fost sediul campaniei a VIII-a in timpul regimentului de graniţă (1762-1849) ; între 1849-1867 am conoscut absolutismul austriac iar în perioada 1867-1917 dualismul austro-ungar. În primul război mondial au murit 155 de rebrişoreni iar în cel de-al doilea 80 Monumente istorice si monumente ale maturii: Biserica veche de lemn din Grui (1721) şi Peştera "Izvorul Tăuşoare" descoperita in 1955 de către învăţătorul Loen Bârte. Peştera ocupă in România locul VI în topul lungimii cu 17830 m si lovul II în cel al denivelării cu 4166 m Structura administarativă :
Localitatea are 4 sate :
Rebrişoara,
Gersa I,
Gersa II,
Poderei.


Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu”, Rebrișoara, strada Principală, nr. 828, cod: 427240;
Tel./Fax: (+4)0263-360546

Site web: www.scoalarebrisoara.ro    e-mail: scgenrebrisoara@yahoo.com

"Mințile luminate discută idei; mințile mediocre discută evenimente; mințile mici discută oamenii." ... Eleanor Roosevelt